Αναρτήσεις

Τι αλλάζει στις φετινές πανελλαδικές για τους υποψηφίους

Μπαίνει Wi-Fi σε όλες τις φοιτητικές εστίες

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και με αγγλικό τίτλο «M.Sc. in Education Management» στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας