Αύριο ο ετήσιο χορός του Α.Σ. Αστραπής Μεσοποταμίας

Ετήσιο χορός του Α.Σ. Αστραπής Μεσοποταμίας την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου στο Ακρόαμα.Ώρα έναρξης 10:30μμ
Τιμή πρόσκλησης 5€ 
Αν βρήκατε ενδιαφέρον αυτό που είδατε, τότε κοινοποιήστε το και σε φίλους, μπορεί και σε αυτούς να είναι χρήσιμο!

Σχόλια